(Terug) naar html op heeck.nl of heeck.nl
Wij gaan uit van een mogelijk probleem
als er iets niet naar behoren functioneert.

Dus luidt de eerste vraag: Functioneert het ?