Browservenster

(Terug) naar html op heeck.nl of heeck.nl

Deze rand gebruik ik om de pagina's in mijn projectarchief te omkaderen.
Ze is gemaakt op basis van een screendump van een Mozzilla-venster op Redhat.
© 2004 Jurjen(kringeldingetje)Heeck.nl