ελληνικές λέξεις από τα βιβλία "επικοινωνήστε ελληνικά"

Oefenkaarten obv de woordenlijsten van Dafni Alverti
bij de cursussen Nieuwgrieks aan de Volksuniversiteit Amstelland

Geen oefenkaarten geselecteerd, zie de startpagina voor een korte gebruiksaanwijzing.

Selecteer een set oefenkaarten

Vanaf les  
Tot en met les  
Aantal oefenkaarten  
Oefen van Nederlands naar Grieks