ελληνικές λέξεις από τα βιβλία "επικοινωνήστε ελληνικά"

Hier groepeer ik woorden per onderwerp of associatie. Suggesties voor nieuwe onderwerpen zijn van harte welkom.

Begroeten - gesprek - Boodschappen - Dieren - Eten drinken - Familie en vrienden - Geografie - Geschiedenis - Gezondheid en lijf - Huis - Kalender - klok - Kleding - Kleuren - Op reis - Richting - afstand - School en studie - Sport en spel - Taal - Tellen - Uitgaan - vermaak - Weer - Werk - Winkelen - Zegswijzen